ریاضی نهم ، اتحاد مربع ، تجزیه و فاکتورگیری مدرس رحمانی

627
زنگ ریاضی با رحمانی 149 دنبال‌ کننده
627 بازدید
اشتراک گذاری
ریاضی نهم فصل پنجم درس اول بخش دوم ، تجزیه عبارتهای جبری به کمک اتحاد مربع و فاکتورگیری مدرس رحمانی
pixel