آموزش مترجمی - کارگاه بیست و ششم

93

کارگاههای مترجمی فارسی به انگلیسی بهترین شیوه یادگیری تکنیک های مترجمی،بررسی نکات جمله سازی همراه با واژگان کاربردی و نکات تلفظ

irteacher
irteacher 18 دنبال کننده