بحرطویل ولادت حضرت علی اكبر علیه السلام

610

شعر:استاد سازگار باصدای:محمود كریمی ازكتاب:مرآت ولایت١ چاپ:موسسه هلال