داغترین‌ها: #Copa America 2019

توسل علمای بزرگ اهل سنت به امام رضا (علیه السلام)

1,428

وقتی علمای نامدار اهل سنت هم حاجات خود را از امام رضا علیه السلام می گرفتند - آیت الله دکتر حسینی قزوینی