نماینده مجلس دولت را مسخره کرد

2,865
نماینده یکی از شهر ها با دادن گل وزیر سوال بردن دولت تمام کابینه را زیر سوال برد
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
%82
کارگردان: پیمان قاسم خانی مدت زمان: یک ساعت و 47 دقیقه
خوب، بد، جلف 2: ارتش سری
pixel