لحظه ای تامل در یک فیلمنامه - روز واقعه - اثر استاد بهرام بیضایی

310
فیلم روز واقعه رو باید بارها دید و یا شاید گفت بارها باید شنید چرا که متن فیلمنامه آنقدر مطالب قابل تامل داره که به نظرم کاربردش تو زندگی روزمره واقعا هویداست. همیشه در کنار هر مظلومی ظالمی هست و همیشه در تاریخ حسین و یزیدی بوده و هستند حتی در وجود ما. جملاتی در این فیلمنامه هست که باید بعضی از اونا رو به قلم خوشنویسی نوشت و تابلو کرد تا هر روز از جلو دیدگانمان بگذره و به اونا فکر کنیم
pixel