اهدای تندیس استقامت به ابوالفضل آرمیده

2,802

اهدای تندیس استقامت از سوی اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی توسط دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به ابوالفضل آرمیده دارنده مدال برنز کشتی آزاد نوجوانان آسیا که با یک بیماری سخت مبارزه می کند. در جریان رقابت های بین المللی جام روز کودک روز جمعه 28 آبان ماه 1395 خانه کشتی شماره 2 تهران