سقوط جرثقیل در هند

2,080
یک جرثقیل ساختمانی در شهر بوبانسور مرکز ایالت اوریسای هند به دلیل وزش شدید باد سقوط کرد.
pixel