جلسه ی 12 مدیریت وتشکیلات کارگاهی

54
جلسه ی 12 مدیریت وتشکیلات کارگاهی- مقطع کارشناسی معماری- آموزشکده فنی توحید آمل مدرس: محمدصادق سلطانی
soltani1354 21 دنبال کننده
pixel