سخنرانی آیت الله سیفی مازندرانی در سوریه به زبان عربی

374

فیلم/ سخنرانی آیت الله سیفی مازندرانی در سوریه به زبان عربی/ با موضوع جدایی ناپذیری دین و سیاست-بخش نخست