آموزش اسکات (کلیستنیکس)

10,062
10,062 بازدید
اشتراک گذاری
نحوه صحیح انجام حرکت اسکات (بشین پاشو). توجه داشته باشید که در انجام دادن تعداد زیاد اسکات (بشین پاشو) شما می بایست کاملا نکات تنفسی را تکرار کنید. Squat Move - Calisthenics
pixel