بهروز وثوقی و شهاب حسینی در آمریکا

2,310
بهروز وثوقی و شهاب حسینی دو بازیگر ایرانی از دو نسل در آمریکا با یکدیگر ملاقات گرمی داشتند.
pixel