گزارش | صحبت های سردار نجات پیرامون فعالیت های دانشجویان در حوزه اربعین حسینی

3,936
یکی از بند های پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری ارتباط با دانشجویان جهان اسلام است.
ایسکانیوز 2 هزار دنبال کننده
pixel