کنترل نامنظمی پیچشی سازه در ایتبس | پک آموزش طراحی و محاسبات سازه

2,711
امیرطه نوروزی
امیرطه نوروزی 426 دنبال‌ کننده

یکی از کنترل های بسیار مهم در روند طراحی سازه کنترل نامنظمی پیچشی در سازه است. در صورت وجود نامنظمی پیچشی در سازه آیین نامه 2800 ویرایش 4 ضوابطی را در نظر گرفته است که طراح سازه ملزم به رعایت آن ها است.در این ویدیو به آموزش کنترل نامنظمی پیچشی سازه در نرم افزار ایتبس با تدریس مهندس امیرطه نوروزی پرداخته شده است.