چطور به عنوان رهبر دیگران را توانمند کنید؟

540
ایده آل کوچینگ 20 دنبال‌ کننده
540 بازدید
اشتراک گذاری
شما به شخصی فکر کنید که در توسعه و پیشرفت شما موثر بوده است و کار بزرگی در توسعه توانمندی های شما انجام داده است. - او چه کاری کرده است؟ آیا شما می توانید همین کار را برای دیگران انجام دهید؟ اطلاعات بیشتر در مورد کوچینگ سازمانی در سایت ماwww.idealcoaching.ir و همینطور کانال https://t.me/idealCoaching
pixel