با استقبال فعالان رسانه نشست مطبوعاتی مدیرعامل بورس تهران برگزار شد

144

به گزارش روابط عمومی بورس تهران- دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران در نشست مطبوعاتی به بیان برنامه های آتی بورس تهران پرداخت و گفت: افزایش اندازه بازار سرمایه و حضور بیشتر شرکت ها از جمله برنامه های بورس تهران است. با توجه به اینکه شفافیت معیار اصلی در بازار سرمایه به حساب می آید، ورود شرکت های بیشتر به ایجاد شفافیت بازار سرمایه کمک شایانی می کند.