بخشنامه جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی

196

شبکه دو- 19 مرداد 95- 22:45| گفتگو با آقای محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس با موضوع بخشنامه جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی.

پایشگری 1.4 هزار دنبال کننده
pixel