قسمت 9 ؛ سریال « نردبام آسمان » با زیرنویس انگلیسی

858

"نردبام آسمان"، زندگی غیاث الدین جمشید کاشانی، اخترشناس و ریاضی دان ایرانی را از زادروزش تا کشته شدنش را بازگویی می کند.غیاث الدین جمشید کاشانی، زبردست ترین حساب دان و آخرین ریاضی دان برجسته دوره اسلامی و از بزرگ ترین مفاخر تاریخ ایران به شمار می آید. وی به تکمیل و تصحیح روش های قدیمی انجام چهار عمل اصلی حساب پرداخت و روش های جدید و ساده تری برای آن ها اختراع کرد.

شبکه جهانی جام جم
شبکه جهانی جام جم 2.1 هزار دنبال کننده