اسکرابر آنتی باکتریال مناسب استفاده از مراکز درمانی

26

مراکز درمانی برای رعایت هرچه بهتر سطح بهداشت نیازمند استفاده از تجهیزات نظافتی کارآمد و با استاندارد های بهداشتی بالا هستند. اسکرابر بیمارستانی با برخورداری از این قابلیت برای شستشوی کف مراکز درمانی مناسب است.