مشارکت یعنی مفهوم زندگی

82

بخشی از گفت و گو با مهندس علیرضا پوراسد | ویدیوی کامل در : https://www.aparat.com/v/HdWqB