گزارش اکونومیست از بحران اقتصادی آینده جهان

77

بحران اقتصادی آینده جهان شاید از ایتالیا آغاز شود، شاید از کشورهای نوظهور.. در این گزارش گفته می شود که این بحران بر خلاف نمونه پیشین آن در یک دهه قبل، به احتمال زیاد از آمریکا آغاز نمی شود بلکه از کشورهای حوزه یورو به ویژه ایتالیا و یا کشورهای اقتصادی نوظهور آغاز خواهد شد

۹ ماه پیش
# پول