بابک بادکوبه | Babak Badkoobeh

554

بابک بادکوبه - تحول خود اشخاص منجر به تحول پیرامون و بشریت می شود. - تداکس یکی از راههای جدی برای تحول است. TEDxOmid | تِداِکس اُمید - راههای ارتباطی : TEDxOmid@gmail.com t.me/TEDxOmidAdmin

تداکس امید
تداکس امید 35 دنبال کننده