شکوه تخت جمشید - پارت اول

2,002
تخت جمشید، یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان، پیوسته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده است. نام تخت جمشید در زمان ساخت، «پارسَه» به معنای «شهر پارسیان» است زیرا به ایالت پارس منسوب بود. تاریخ باشکوه این بنای پارسیان را مشاهده کنید.
pixel