ربات اطفا حریق واترمیست (آتش نشانی)

472
رهگشافن 4 دنبال‌ کننده
472 بازدید
فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) سامانه اطفا حریق واترمیست و سیستم کنترل ریزگرد منطقه ای
رهگشافن 4 دنبال کننده
pixel