مشاور و مسائل خانوداگی

56

توضیح نقش مشاور در پیشگیری و درمان آسیب هایی که خانواده با آن مواجه می شود، توسط جناب آقای نادر قنبری متخصص راهنمایی و مشاوره