مصاحبه شبکه تلویزیونی راشاتودی بادکتر ظریف(زبان انگلیسی) دوشنبه 11 شهریور 98

319

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت منطقه، ابعاد و چشم انداز آینده روابط ایران و روسیه، تنش ها با آمریکا و تروریسم اقتصادی آن کشور علیه مردم ایرانرا تشریح نمود.

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel