صنعت خودروی ایران رو به افول و کاملا تحت نفوذ است...

322

گزارش معاون خزانه داری آمریکا به مجلس سنا درباره صنعت خودروی ایران از زبان علیلو "نماینده مجلس"... صنعت خودروی ایران به خودی خود رو به افول است و مربوط به تحریم نیست؛ از قبل اینگونه بوده است و اگر اینها بخواهند رشدی داشته باشند ناگزیرند به خود ما برگردند...آدرس تلگرام پویش جمشید آرین: @arian19 / رسمی : @JamshidArianir / ربات : @arian_fans_bot