رژه دانشجویان دانشگاه افسری ارتش

3,149

اجرای مراسم رژه نظامی دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 8.3 هزار دنبال کننده