فیلم سینمایی جنگ جریان بخش 11

25
حقایق زندگی توماس ادیسون، جورج وستینگهاوس و نیکولا تسلا و استفاده از دستگاه تصاویر متحرک توسط ادیسون
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel