گزارش نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس

197
گزارش نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی در اولین تلویزیون مد و لباس ایران
pixel