گفتگو چنگیز جلیلوند با افیشن زی نوری در برنامه هنر دوبله

341

در عید نوروز در مورد وضعیت دوبلاژ‌ در کشور