گفتگو چنگیز جلیلوند با افیشن زی نوری در برنامه هنر دوبله

978
در عید نوروز در مورد وضعیت دوبلاژ‌ در کشور
pixel