مصاحبه بامادری که درکمپ مرهم تحت درمان اعتیاد قرارگرفته

1,134

این مادر در کمپ مرهم موسسه سیمای سبز رهایی تحت درمان اعتیاد قرار گرفت و اکنون که توانمند شده در آن مرکز مشغول به کار می باشد. با حمایت های این موسسه توانست خانه ای رهن نماید و کودکش را از شیرخوارگاه ترخیص نماید. مستندی از زندگی این مادر و کودک توسط باشگاه خبرنگاران جوان تهیه شد و در اخبار شبکه خبر صدا و سیما ج ا ایران پخش شد.