تیزر چالش مخاطب فیلم سینمایی "بیست و یک روز بعد" - قسمت اول

111

در این چالش مخاطبان بعد از دیدن فیلم نظر خودشان رو با انتخاب رای مثبت و منفی اعلام می کنند./ قسمت اول: سینما آزادی/ ایده پرداز: سید علی طباطبائی نژاد/ کارگردان: امید میرزایی/ تولید شده در گروه سینماتوپیا