عصبانیت ترکان از لیبرال خواندن رئیس جمهور

345
لیبرال خواندن رئیس‌جمهور توسط کارشناس اقتصادسیاسی، مشاور سابق رئیس‌جمهور را عصبانی کرد
کلاکت 15.2 هزار دنبال کننده
pixel