آشنایی با تحول دیجیتال مکانی

178
آشنایی با تحول دیجیتال و مروری بر تحول دیجیتال مکانی | میزبان: منصور ادیبی از آکادمی GISPlus | میهمان: مهندس همایون یزدان پناه، مشاور شهردار قم و رییس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم دریافت متن ویدیو در www.GISPlus.ir/dt
pixel