روبر برسون و دست هایش

1,068

روبر برسون یکی از بزرگترین کارگردانان سینما که تنهایی و امیال آدم های فیلم هایش را فقط با دست هایشان نشان می داد. خالق اگزیستانسیالیسم محض در سینما.

فیلیمو
فیلیمو 9 هزار دنبال کننده