مستند روزهای آزادی -4- اندونزی

599
ما آشوبها را ایجاد نکردیم، ما تنها روی موجهایی که به ساحل می آمدند سوار شدیم... / این مجموعه مستند به دخالت های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومت های مردمی و پیدایش حکومت های سرکوبگر منجر شده است./ کاری از مرکز بسیج صدا و سیما
pixel