نحوه برخورد با کودک با فلج حاد

82
کودکان مبتلا به بیماری های عصبی عضلانی مانند دیستروفی عضلانی دوشن و آتروفی عضلانی نخاعی، نیازهای متفاوتی دارند که با افزایش سن و پیشرفت بیماری تغییر می کنند. علاوه بر مشکلات قدرتی و حرکتی، امکان بروز مشکلات ریوی، قلبی، اسکلتی و گوارشی نیز وجود دارد. برای مراقبت از این شرایط و کمک به حفظ عملکرد حرکتی فرزندتان تا حد امکان، مراقبت های جامع کودک در یک مکان مناسب انجام می شود. در این وبینار خانم دکتر سرور اینالو به آشنایی با نحوه برخورد با فلج حاد در کودکان و کودکی که ناگهانی دچار ضعف عضلانی میگردد میپردازد و برای بحث بیشتر به مباحث اختصاصی ذیل اشاره میکند: - نکات مهم درمعاینه بالینی کودک با ضعف اندام ها -تشخیص های افتراقی مهم و شایع در کودک با ضعف اندام -اقدامات تشخیصی مناسب -درمان مناسب هر یک از تشخیص های افتراقی
pixel