اجرای صحیح حرکت فلای سینه با وزن بدن

197

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/bodyweight-flyes

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده