تئاتر به هیچ دردی نمیخوره!

1,297

برنامه اینترنتی "خلوت سپید" تجربه ای از: سید احسان طالقانی فصل اول: هنرمندان تئاتر مهمان قسمت دوم: سعید محسنی-نویسنده و کارگردان تئاتر تهیه شده در: کانون هنر و رسانه گراف

خلوت سپید
خلوت سپید 18 دنبال کننده