سید کمال حیدری : بیان نظرات مختلف در درس خارج ، لزوما به معنای پذیرش آنها نیست!

412
412 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

آیت الله سید کمال حیدری: هر کلامی رو که نقل می کنم لزوما موافق آن نیستم! عده ای با تقطیع و برش دروس آیت الله حیدری تهمتهای زیادی به ایشان زدند . در این کلیپ آیت الله سید کمال حیدری توضیح می دهند که بیان نظرات مختلف در درس خارج ، لزوما به معنای پذیرش آن ها نیست. http://alhaydari.com