دوربین سه بعدی ایمنی شركت pilz

390

در حالیکه تا کنون برای حفاظت از یک محدوده خطرناک نیاز به استفاده از تعداد زیادی سنسور با شکل های مختلف بود ، این سامانه می تواند با ایجاد یک منطقه حفاظت شده سه بعدی با انعطاف پذیری بالا ، نیازمندی های ایمنی را بر آورده سازد. برای كسب اطلاعات بیشتر در خصوص «ایمنی در محیط كار » به وبلاگ اینجانب به آدرس http://safety-esk.blogfa.com مراجعه نمایند.