در مسیر جلسات با تیم سی سرو

258

همیشه داخل سی سرو رو دیدید، اینم سی سروها بیرون شرکت در راه جلسات. مدیران شرکت و مدیرپروژه ها در طول روز جلسات متعددی رو در محل کار مشتریان دارن و بخش زیادی از زمان خودشون رو در ماشین یا دفترکار مشتریان سپری میکنن

سی سرو
سی سرو 47 دنبال کننده