تفاوت محتوا UGC ومحتوا PGC در بازاریابی محتوایی اینترنت

874

محتوا یا Content در دیجیتال مارکتینگ Digital Marketing بسیار اهمیت دارد. دو نوع محتوا داریم. محتوا UGC که توسط کاربران تولید میشود. محتوا PGC که توسط یک موسسه یا سازمان برای اهدافی خاص تولید میشود. محتوا UGC VS PGC باهم چه تفاوتی دارند؟ در برنامه تلویزیونی تکنو از شبکه آموزش، از زبان اروند طباطبایی بشنویم، که محتوا UGC با محتوا PGC چه تفاوتی دارد و چگونه در دیجیتال مارکتینگ از اینها استفاده کنیم.

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده