کارگاه ۷ ضلع پایداری رابطه عاشقانه

1,588
برای حفظ یک رابطه عاشقانه چه کار کنم ؟ آیا تفاوت های جنس مخالف خود را می شناسم ؟ چگونه از دیالوگ های سمی جلوگیری کنم ؟ تاریخ : 1396/09/02 ساعت : 15 الی 18 شماره تماس
pixel