عیدی غیره منتظره رضا کیانیان به بیماران کرونایی/ بخش سوم

5,169
ما که پاهامون به خاطر این بلای ناخونده از بیمارستانها قطع شده و شما ممنوع المقالاتید. این کمترین کاریه که از دستمون برمیاد/عیادت مجازی فقط به عشق علی(ع)
pixel