فیلم "غارتگر" ('The Predator 2018) :: دوبله پارسی

2,663

هنگامی که یه پسربچه به طور تصادفی باعث می‎شود تا مرگبارترین شکارچیان کهکشان به زمین بازگردند، تنها یک گروه از سربازان بازنشسته و سابق و یک معلم علوم می‎توانند از نابودی بشریت جلوگیری کنند و…

The Films-The Animations
The Films-The Animations 8.2 هزار دنبال کننده