پیرمرد ۸۵ ساله دزدان چکش به دست را ناکام گذاشت

114
دنیس اوکاز پس از آن که سارقان برای به سرقت بردن گاو صندوق به مغازه‌ای با چکش و تفنگ در گلن مایر ایرلندحمله ور شدند، یک پیرمرد شجاع ۸۵ ساله در اقدامی خود جوش با آن‌ها درگیر و مانع سرقت شد. دنیس اوکانز ۸۵ ساله پس از این اقدام به ستاره این روز‌های فضای مجازی تبدیل شده است.
یا مهدی(عج) 18.2 هزار دنبال کننده
pixel