پیرمرد ۸۵ ساله دزدان چکش به دست را ناکام گذاشت

114
یا مهدی(عج) 18.8 هزار دنبال‌ کننده
دنیس اوکاز پس از آن که سارقان برای به سرقت بردن گاو صندوق به مغازه‌ای با چکش و تفنگ در گلن مایر ایرلندحمله ور شدند، یک پیرمرد شجاع ۸۵ ساله در اقدامی خود جوش با آن‌ها درگیر و مانع سرقت شد. دنیس اوکانز ۸۵ ساله پس از این اقدام به ستاره این روز‌های فضای مجازی تبدیل شده است.
یا مهدی(عج) 18.8 هزار دنبال کننده
pixel