جراحی سینوس لیفت چطور انجام میشود؟

283
clinicmehrad
clinicmehrad 3 دنبال‌ کننده

http://mehraddental.ir/ جراح شما بافت لثه را در جایی که دندان های عقبتان قرار دارد برش می دهد. بافت لثه که برداشته شود استخوان نمایان می گردد. داخل استخوان یک روزنه کوچک بیضی شکل باز است. آن طرف این روزنه غشا و پوسته ای کشیده شده که سینوس شما را از فکتان جدا می کند. این غشا به آرامی بالا برده شده و از فک شما جدا می گردد.

clinicmehrad
clinicmehrad 3 دنبال کننده