ایده جالب در طراحی نما و استفاده از انرژی های پاک

251
ترکیب جالب سلول های خورشیدی شفاف و استرچ متال(توری کششی) در طراحی نمای خارجی پارکینگ Flustret + نمای شب (Transparent solar cells, facade illumination on stretch metal) شرکت تشفا tashfa.com
pixel